FAQ - FAQ – pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę nabyć produkty HERTH+BUSS?
Odbiorcy końcowi mogą nabywać nasze artykuły u wyspecjalizowanych sprzedawców hurtowych. Dzięki wyszukiwarce dystrybutorów można sprawdzić, którzy sprzedawcy mają nasze produkty w ofercie.

Jeżeli jako sprzedawca hurtowy są Państwo zainteresowani naszą ofertą produktową, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, aby umówić spotkanie.

Zapraszamy do kontaktu.

Ile wynosi czas dostawy i jaka jest dostępność artykułów w HERTH+BUSS?

Dzięki wydajnym i ukierunkowanym na klienta procesom gwarantujemy wysoką niezawodność i gotowość dostaw dla każdego produktu.

 • 95-procentowa dostępność produktów z naszego programu
 • na terenie kraju: dostawa ekspresowa do godziny 17:30
 • Dostawa do 8:00 rano następnego dnia*
 • poza granicami kraju: możliwość dostawy w ciągu 48 godzin

* Francja: Dostawa ekspresowa do godziny 18:00 lub 17:00 (piątek), dostawa do godziny 12:00 w południe następnego dnia, dostawy w ciągu 2–4 godzin w przypadku produktów dostępnych w magazynach partnerów regionalnych.

Mam pytanie/problem w związku z montażem; do kogo mam się zwrócić?

Zespół techniczny Herth+Buss z przyjemnością udzieli Państwu wszelkiej pomocy w zakresie systemów diagnostycznych i oraz wsparcia dla aparatury badawczej. Nasz zespół techniczny jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 17 pod numerem +49 6104-608-250.

Potrzebuję porady w sprawie produktu, do kogo mam się zwrócić w tej sprawie?

Z chęcią doradzimy telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu za pośrednictwem mobilnego warsztatu serwisowego. Nasz mobilny warsztat serwisowy (WAD) jest dostępny dla klientów z obszaru Niemiec i dokonuje prezentacji wybranych elementów naszej rozległej oferty produktowej.

Chcę zwrócić artykuł, co muszę zrobić?

Co do zasady pierwszym punktem kontaktu w związku ze zwrotem produktu jest sprzedawca, u którego produkt został nabyty.

Są Państwo sprzedawcą hurtowym i chcą dokonać zwrotu?
Proszę wypełnić nasz formularz zwrotu i przesłać go na adres info@herthundbuss.com. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w tej sprawie.

Poniższe zasady obowiązują dla wszystkich towarów zwracanych do Herth+Buss, z następującymi wyjątkami:
a) nieprawidłowa dostawa (dostarczono niewłaściwy produkt)
b) dostawa niekompletna (błędna ilość)
c) dostawa części z uszkodzeniami zewnętrznymi (szkody transportowe)
d) dostawa wadliwej części (roszczenie gwarancyjne)

Dla powyższych wyjątków obowiązują następujące zasady:

 1. Reklamacje dotyczące dostarczenia niewłaściwego produktu lub błędnej ilości muszą dotrzeć do nas jak najszybciej w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru. Jeżeli taka reklamacja nie zostanie dostarczona w terminie, dostawę uważa się za zaakceptowaną. Formularz zwrotu towaru należy wypełnić w całości i dołączyć do przesyłki.
 2. W przypadku szkód transportowych obowiązują nasze Zasady dla szkód transportowych.
 3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zastosowanie mają zasady gwarancyjne.
W jaki sposób mogę dokonać reklamacji?

Co do zasady pierwszym punktem kontaktu w razie reklamacji jest sprzedawca, u którego produkt został nabyty.

Są Państwo sprzedawcą hurtowym i chcą dokonać reklamacji?
Proszę wypełnić nasz wniosek gwarancyjny i przesłać go na adres info@herthundbuss.com. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w tej sprawie.

 • Do każdej wysyłanej, reklamowanej części należy dołączyć wypełniony w całości wniosek gwarancyjny. W razie braku istotnych informacji, których nie da się zweryfikować na podstawie dokumentów lub które nie odpowiadają stanowi faktycznemu, wniosek gwarancyjny zostanie odrzucony bez kontroli technicznej.
 • Dokumenty lub korekty nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 • Wniosek gwarancyjny wraz z daną częścią należy dostarczyć w ciągu 10 dni od daty zdarzenia.
 • Towary będące przedmiotem reklamacji należy odesłać do nas.
 • Koszty demontażu i montażu zostaną zwrócone zgodnie ze specyfikacją producenta oraz Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) po przedłożeniu oryginału faktury z dnia awarii. Zwrot za stawki godzinowe wynosi maks. 55,– € za godzinę. Jeżeli usunięciem szkód zajmuje się warsztat, który dokonał pierwszego montażu, wówczas zwrot kosztów naprawy następuje po przedłożeniu zestawienia danych kosztów. Koszty są wtedy zwracane z potrąceniem stawki VAT. Konieczne będzie przedłożenie faktury za pierwszy montaż.
 • W przypadku części nadających się do diagnostyki potrzebny będzie dziennik pamięci usterek z dnia awarii. Dokonując obliczeń związanych z pomiarem pojazdu należy dołączyć dziennik pomiarów z dnia naprawy.
 • W razie odmowy producenta noty uznaniowe, które wystawiono z góry, mogą zostać ponownie obciążone.
 • Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 24 miesięcy od daty faktury na dostarczoną część.
 • Koszty holowania (do najbliższego warsztatu) będą zwracane do kwoty 100,00 €. Gwarancja określa, że wedle uznania możemy dokonać naprawy reklamowanej części bądź zwrócić jej koszt w postaci noty kredytowej.

Gwarancja wygasa w następujących przypadkach:

 • Jeżeli przedmiot dostawy zostanie poddany modyfikacji przez stronę trzecią bądź wskutek montażu elementów obcego pochodzenia
 • Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących montażu i obsługi opracowanych przez nas lub naszych poddostawców
 • Stan przedmiotu dostawy jest wynikiem naturalnego zużycia
 • Wada powstała wskutek nieprawidłowego montażu, błędnej obsługi lub nieprawidłowej konserwacji, bądź też
 • została wykryta już momencie zakupu.

Kontrola rozruszników i alternatorów:
Powiększenie centrum Herth+Buss TestCenter wyeliminowało konieczność zlecania badań podmiotom zewnętrznym, co jeszcze bardziej przyspiesza przetwarzanie wniosków gwarancyjnych. Ponadto w ramach pracy przy wnioskach gwarancyjnych mamy teraz możliwość tworzenia wykresów i raportów testowych dla klientów, co umożliwia bezpieczną, partnerską współpracę nacechowaną wzajemnym zaufaniem.

Dostarczono mi uszkodzony towar

Podczas przetwarzania sprawy związanej z uszkodzeniami transportowymi produktu dostarczonego przez Herth+Buss należy uwzględnić następujące kwestie. Jeżeli dostawę przesyłek realizowała firma kurierska lub spedycyjna, Herth+Buss stosuje następującą procedurę przetwarzania szkody transportowej:

W momencie odbioru każdej przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie jest nieuszkodzone; widoczne uszkodzenia zewnętrzne musi potwierdzić dany przewoźnik (reflektory i światła wsteczne należy niezwłocznie rozpakować).

W każdym przypadku uszkodzenia dostarczonego produktu powstałe podczas transportu należy zgłosić na piśmie w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Niezgłoszone lub zgłoszone zbyt późno szkody transportowe nie podlegają rekompensacie!

W celu zgłoszenia szkody należy wypełnić w całości nasz formularz zwrotu towaru i dołączyć do niego kopię listu przewozowego reklamowanej części.

Interesuje mnie szkolenie produktowe

Gdzie odbędzie się kolejne szkolenie?

Nasi dystrybutorzy regularnie organizują sesje szkoleniowe dla warsztatów, podczas których na jeden z pracowników naszego mobilnego warsztatu serwisowego (WAD) poprowadzi specjalne szkolenie na miejscu. Informacji o najbliższych terminach i tematach szkoleń udzielają lokalni dystrybutorzy.

Gdzie mogę się zgłosić?

Wszelkie niezbędne informacje na temat naszej oferty szkoleniowej można znaleźć w naszej broszurze poświęconej szkoleniom lub wysyłając wiadomość na adres info@herthundbuss.com.

Czy HERTH+BUSS dostarcza oryginalne części zamienne wysokiej jakości?
Owszem, naszym najwyższym priorytetem jest optymalizacja jakości – zarówno w przypadku produktów, jak i procesów. Dlatego realizowane przez nas kompleksowe zarządzanie jakością stanowi podstawę naszej pracy.

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 i VDA 6.2 oraz został sprawdzony pod kątem niemieckich przepisów o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu po drogach publicznych (StVZO). Ponadto stosujemy system zarządzania ryzykiem wg ISO 9001. Dopełnieniem naszego procesu zarządzania jakością jest profesjonalne zarządzanie innowacjami. Poza tym już prawie wszyscy nasi dostawcy przeszli proces certyfikacji.

Nasze certyfikaty do pobrania są dostępne tutaj.

Chcę zwrócić materiały opakowaniowe i odpady z warsztatu, co muszę zrobić?

Jesteśmy członkiem systemu gospodarowania odpadami PARTSLIFE.W ramach niemieckiej Ustawy o recyklingu i usuwaniu odpadów tzw. rozporządzenie w sprawie opakowań stanowi, że producenci i dystrybutorzy produktów odpowiadają również za utylizację opakowań sprzedażowych. W tym celu producenci i dystrybutorzy ponoszą związane z tym koszty i muszą przedstawić dowód na ilość faktycznie zutylizowanych materiałów.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Partslife.